Bây giờ là: 16:18 EDT Thứ năm, 09/07/2020

Liên kết - Quảng cáo

 

Trường tiểu học số 2Thị trấn tổ chức thành công Hội nghị CC-VC năm học 2013 -2014

Chủ nhật - 13/10/2013 06:13
Trường tiểu học số 2Thị trấn tổ chức thành công Hội nghị CC-VC năm học 2013 -2014

Trường tiểu học số 2Thị trấn tổ chức thành công Hội nghị CC-VC năm học 2013 -2014

Ngày 11/10/2013, Trường Tiểu học số 2 Thị trấn đã tổ chức thành công Hội nghị công chức - viên chức nhằm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 và thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 – 2014.
      Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thị Uyển – Hiệu trưởng nhà trường trình bày Báo cáo Tổng kết năm học 2012-2013 và Phương hướng năm học 2013 - 2014. Báo cáo đã thể hiện được đầy đủ những thành tích mà tập thể cán bộ viên chức nhà trường đã đạt được và được bàn bạc thống nhất về phương hướng năm học 2013-2014. 100%  hội nghị nhất trí với bản báo cáo và phương hướng đã đề ra với mục tiêu cụ thể như sau:
I. Nhiệm vụ chung:
- Năm học 2013 – 2014 toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không với bốn nội dung” 
- Tập trung đổi mới quản lí, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, bước đầu tích hợp kĩ năng sống, giới và quyền trẻ em, tiết kiệm năng lượng vào các môn học chính khóa nhằm giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.
  - Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí, dạy và học đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.
  - Duy trì PCGDTH – CMC, PCĐĐT, nâng cao các tiêu chí và chất lượng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2. 
- Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phẩm chất đạo đức cho đội ngũ nhà giáo.


            Đ/c Phạm Thị Uyển - Hiệu trưởng 
trình bày báo cáo và phương hướng năm học 2013-2014

II. Nhiệm vụ cụ thể:
1. Đặc điểm tình hình:
* Tình hình đội ngũ: Tổng số CBGV CNV: 22 ; Nữ 20; dân tộc: 2; Đảng viên: 10
Trình độ chuyên môn: ĐH:  15; CĐ: 4 ; trung cấp: 2
Trong đó: BGH :2 đ/c
Giáo viên :16 đ/c ( GV chuyên dạy chung với các trường khác)
CNV: 4 đ/c ( BV: 1; Y sĩ: 1; Kế toán: 1; Thư viện: 1)
* Thuận lợi: Trường luôn nhận được sự quan tâm của cấp Ủy Đảng, chính quyền thị trấn, hội cha mẹ học sinh. Đặc biệt là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của ngành, công đoàn.
  Đội ngũ giáo viên đủ, có năng lực chuyên môn và trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn. Luôn có ý thức tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức.
CSVC tương đối tốt đáp ứng cho nhu cầu dạy và học.
Học sinh và phụ huynh có nhận thức đúng đắn trong việc học tập.
*Khó khăn:
- Đời sống kinh tế của khu vực trường quản lý còn nhiều khó khăn.
- Sự quan tâm của một bộ phận nhỏ phụ huynh đến với con em mình chưa được còn phó thác cho nhà trường.
- Tình hình tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, luôn có nguy cơ sâm nhập học đường.
2. Về công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:
Tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp Ủy Đảng, chính quyền, ngành, công đoàn, các cuộc vận động và các phong trào thi đua do Ngành và công đoàn  phát động.
Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, tạo cơ hội, động viên khuyến khích cán bộ giáo viên, công nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo trong công việc. Có tinh thần đấu tranh phê và tự phê cao với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
Phấn đấu trong năm học 100% CBGV- CNV có phẩm chất đạo đức tốt. Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.       Kiên quyết loại trừ các tệ nạn xã hội xâm hại học đường.
Giữ gìn sự trong sạch của Đảng, phấn đấu đến cuối năm kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào Đảng.
3. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
3,1.Quy mô trường lớp:
Kế hoạch giao: 10 lớp = 206 HS
Thực hiện       : 10 lớp = 213 HS Đạt 103,4 % KH
Trong đó được cụ thể hóa các khối lớp như sau:
  Khối 1: giao 2 lớp = 36 HS thực hiện 2 lớp = 38 HS đạt 105,5 %
  Khối 2: giao 2 lớp = 38 HS thực hiện 2 lớp = 37HS  đạt 97,4 %
Khối 3: giao 2 lớp = 45 HS thực hiện 2 lớp = 47 HS  đạt  104,4 %
Khối 4: giao 2 lớp = 40 HS thực hiện 2 lớp = 43 HS  đạt  107,5 %
Khối 5: giao 2 lớp = 47 HS thực hiện 2 lớp = 47 HS đạt  100 %
 b/ Mục tiêu giáo dục:
 *  Công tác huy động và duy trì:
  Huy động 100% trẻ trong độ tuổi từ 6 – 14 ra lớp.
  Duy trì  đến cuối năm đạt: 212/212 = 100% 
*  Công tác nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục:
- Về đức dục: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh: Giáo dục cho các em theo năm điều Bác dạy, thông qua các tiết nội ngoại khóa giáo dục cho các em kĩ năng sống như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự chăm sóc và bảo vệ bản thân, giáo dục về giới cho học sinh.Giáo dục  về tình yêu quê hương, đất nước, yêu trường, lớp…
Phấn đấu đến cuối năm đạt 212/212 HS xếp loại đạo đức THĐĐ 
-Về trí dục:
Chuyển lớp đạt: 165/165 = 100%
HTCT TH đạt: 47/47 = 100 %
          Tỉ lệ học sinh xếp khá giỏi hai môn Toán và Tiếng Việt  đạt  75 % trở lên
          Các môn đánh giá bằng định tính được xếp loại A trở lên.
* Phong trào VSCĐ:
      10/10 lớp có phong trào VSCĐ. mỗi lớp đều có đội HS tham gia thi VSCĐ cấp trường, huyện, tỉnh đạt giải.
* Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: 
- Mỗi khối lớp đều có kế hoạch bồi dưỡng đội học sinh giỏi ngay từ đầu năm vào các buổi chiều.Phấn đấu từ khối 1 đến khối 5 mỗi lớp đều có đội HS tham gia thi tuyển HS giỏi cấp trường.
  * Công tác chuyên môn nghiệp vụ: 
- Mỗi thầy cô giáo đều tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ học vấn cũng như trình độ chuyên môn, năng động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt các phương pháp và không ngừng đổi mới để đáp ứng được yêu cầu  giáo dục hiện nay.Vận dụng tin học vào bài dạy để tiết học thêm sinh động và đạt hiệu quả cao.
- Phấn đấu 16/16 giáo viên soạn bài trên máy tính và mỗi tuần mỗi lớp có ít nhất 1 tiết trình chiếu.
- 100 % giáo viên lên lớp sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học sẵn có và tham gia làm thêm mỗi giáo viên 3 đồ dùng có chất lượng từ những vật liệu rẻ tiền.
- Phấn đấu 100% xếp loại chuyên môn từ khá trở lên.trong đó xếp loại chuyên môn giỏi đạt 80% trở lên
- Giao cho các tổ chuyên môn có trách nhiệm tuyển chọn và bồi dưỡng giáo viên tham gia thi giáo viên viết CĐ các cấp đạt kết quả cao.
Các tổ chuyên môn và các đoàn thể đều phải xây dựng kết hoạch chi tiết và chương trình hành động cụ thể và được duyệt trước khi thực hiện
* Tham gia các hoạt động khác: Tham gia đầy đủ các phong trào do ngành và công đoàn phát động như phong trào thể dục thể thao, VHVN…
4. Công tác các đoàn thể: Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn và các đoàn thể xung quanh nhà trường
* Công đoàn làm tốt chức năng tham mưu và giám sát phối kết hợp chặt chẽ với chính quyên thực hiện tốt phong trào thi đua hai tốt.
* Đoàn là lực lượng nòng cốt, khỏe, trẻ, sáng tạo, đi đầu trong mọi công việc. Có trách nhiệm tổ chức tham gia các hội thi, lãnh đạo mọi hoạt động của đội.
  * Đội: Tổ chức cho các em hoạt động theo điều lệ đội, trong năm học kết nạp 100% sao nhi vào đội. Xây dựng đội tự quản tốt. Hoạt động các công tác như đền ơn đáp nghĩa, vệ sinh đường phố, chăm sóc các di tích lịch sử. Hoạt động nội ngoại khóa phong phú như múa hát tập thể, chơi các trò chơi dân gian…


  5. Đăng kí thi đua:  
* Về cá nhân:
    Danh hiệu HS Giỏi đạt:  67/212 = 31,8 %
Danh hiệu HS Tiên Tiến đạt: 91 /212 = 43,1 %
  L ĐTT đạt:  22/22 = 100 %
    CST ĐCS đạt:  6/22 = 27,3 %
*Về tập thể:
TT lớp Tiến tiến: 10/10 = 100%
Tập thể tổ LĐTT: 2/3tổ = 66,7 %
Trường đạt tập thể LĐ XS đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen.
6. Biện pháp thực hiện:
- Xây dựng mối đoàn kết nội bộ.
- Tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, cơ quan chuyên môn phòng giáo dục. 
- Có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa công đoàn, chính quyền và các đoàn thể xung quanh nhà trường.
  - Đổi mới quản lí, phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan.
  -Thực hiện 5 công khai trong nhà trường.
  - Nâng các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ II.
                       
                     
   
                        Đ/C Phạm Thị Xuyến - CTCĐ
 trình bày báo cáo và phương hướng CĐ năm học mới.

     
     Hội nghị cũng đã nghe báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo của Công đoàn và phát động phong trào thi đua trong năm học mới./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thúy

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video xem nhiều

Thăm dò ý kiến:

Bạn thuộc thành phần nào dưới đây?

Cán bộ công chức

Giáo viên

Học sinh

Thành phần khác...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 87

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1410

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 205409

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com